more about activity
CODE-SE Գործողություն 1 | Հոկտեմբեր 2015 – Հունվար 2016
Կարիքների գնահատում/ Ծրագրում ներգրավվելիք մասնակիցների (բազմարկիչների) ընտրություն
Կարիքների գնահատում/ Ծրագրում ներգրավվելիք մասնակիցների (բազմարկիչների) ընտրություն

Այս փուլում այցելություններ են կատարվելու Հայաստանի յոթ մարզեր՝ հանդիպելու պոտենցիալ մասնակից CSO-ների, գոյություն ունեցող SE–ի և այլ ձեռնարկատերերի նախաձեռնությունների հետ: Նաև տեղեկություններ են հավաքվելու մարզային կարիքների վերաբերյալ՝ համայնքային/մարզային զարգացումն ու սոցիալական ձեռնարկատիրությունը դիտարկելով որպես համայնքային խնդիրները լուծելու միջոց և գնահատելու համար առկա ռեսուրսներն ու որոշելու մարզերում օժանդակության հնարավոր ձևերը/սխեմաները: -Միջոցառումների ծրագիրը պետք է քննարկվի նաև տեղի շահագրգիռ անձանց հետ, և պետք է համաձայնություններ ձեռք բերվեն դրա իրականացման հետագա քայլերի վերաբերյալ: Սա նաև մարզային ճիշտ գտնված մասնակիցների/բազմարկիչների հետ ծանոթության, նրանց ընտրության և ծրագրում ներգրավվելու հարթակ կծառայի:

 

Բովանդակությունն ու այստեղ արտահայտված տեսակետները կարող են չհամընկնել Եվրոխորհրդի տեսակետների հետ