more about activity
CODE-SE Գործողություն 2 | Նոյեմբեր 2015 – Մայիս 2016
Համակցված ուսուցման համար թրեյնինգային մոդուլների զարգացումը (նախապատրաստական մոդուլների ծրագիր, էլեկտրոնային և առկա ուսուցում):
Համակցված ուսուցման համար թրեյնինգային մոդուլների զարգացումը (նախապատրաստական մոդուլների ծրագիր, էլեկտրոնային և առկա ուսուցում):

Ոչ ֆորմալ կրթության էլեկտրոնային և առկա ուսուցման տարրերից բաղկացած համակցված կրթական ծրագիրը պետք է նախագծվի և իրականացվի՝ ելնելով կարիքների գնահատման գործընթացի արդյունքներից: Այսպիսով՝ հարկավոր կլինի զարգացնել թրեյնինգի գրավոր նյութերը, տեսադասընթացները, հարցաշարերը և այլ նյութեր (ցանցագրություն, առցանց գործիքներ և այլն): -Համակցված ուսուցման ռազմավարության կիրառումը կնպաստի նաև էլեկտրոնային ուսուցման մշակույթի հետագա յուրացմանն ու ընդլայնմանը՝ Հայաստանի համար սրանից բխող իր բոլոր շահավետ կողմերով: Էլեկտրոնային ուսուցման ձևաչափի և նյութերի հասանելիությունը յուրաքանչյուր հայաստանցու հնարավորություն կտա օգտվելու կամ ինքնուսուցման փորձառությունից և կամ ամբողջ համակցված ուսուցման կոնցեպցիայից: 

Բովանդակությունն ու այստեղ արտահայտված տեսակետները կարող են չհամընկնել Եվրոխորհրդի տեսակետների հետ