more about activity
CODE-SE Գործողություն 4 | Մարտ 2016 – Օգոստոս 2016
Հիմնական թրեյնինգներ (համակցված ուսուցում, առկա ուսուցման թրեյնինգներ և էլեկտրոնային ուսուցում) 20 ընտրված շահառուների համար
Հիմնական թրեյնինգներ (համակցված ուսուցում, առկա ուսուցման թրեյնինգներ և էլեկտրոնային ուսուցում) 20 ընտրված շահառուների համար

Ընտրված 20 շահառուները կվերապատրաստվեն՝ անցնելով 3 առկա ինտենսիվ թրեյնինգներ և էլեկտրոնային ուսուցման դասընթացներ՝ սոցիալական ձեռնարկատիրության ու ընդհանուր բիզնես կառավարման վերաբերյալ և անհրաժեշտ տեղեկացվածություն ձեռք կբերեն իրենց զարգացրած և ավարտուն գաղափարները իրականացնելու համար: Հիմնվելով մշակված համակցված ուսումնական ծրագրի, ոչ ֆորմալ կրթության հայեցակարգի արհեստանոցների, գործնական պարապմունքների, տեսական մոտեցումների պրեզենտացիաների և ՛՛դրական փորձառության՛՛ վրա՝ անհատական և խմբային աշխատանքը գիտակցված կդառնա, իսկ թրեյներների և փորձագետների հետադարձ կապը՝ կառավարելի: -Սա մարզային մասնակիցներին (բազմարկիչներին) կապահովի մարզային/ համայնքային զարգացման և սոցիալական ձեռնարկատիրության շրջանակներում ծրագրեր իրականացնելու և զարգացնելու համար անհրաժեշտ գործիքներով և հմտություններով:


 

Բովանդակությունն ու այստեղ արտահայտված տեսակետները կարող են չհամընկնել Եվրոխորհրդի տեսակետների հետ