more about activity
CODE-SE Գործողություն 6 | Հուլիս 2016 – Հոկտեմբեր 2016
Դոնորների և ռեսուրսների մոբիլիզացում գաղափարների ֆինանսավորման նպատակով
Դոնորների և ռեսուրսների մոբիլիզացում գաղափարների ֆինանսավորման նպատակով

Ծրագրի իրականացման ընթացքում մասնակիցները կսովորեն մշակել և իրականացնել միջոցների հայթայթման ռազմավարություն, կուսումնասիրեն համայնքային զարգացման ծրագրերի համար մի շարք համաժողովրդական ֆինանսավորման հարթակների կողմից առաջարկվող ֆինանսավորման այլընտրանքային հնարավորությունները։ Այնուհետև մասնակիցները իրենց ՍՁ ծրագրերի մտահաղացումների մասով կկազմակերպեն համաժողովրդական ֆինանսավորմանն ուղղված արշավներ, որոնք նախատեսված կլինեն միջազգային լսարանի համար՝ շեշտը դնելով հայկական սփյուռքի համայնքների վրա։-Նրանց կտրամադրվի օժանդակություն և աջակցություն ոլորտի փորձագետների/մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից։ Դա հնարավորություն կընձեռնի ստանալ լրացուցիչ ֆինանսավորում, որը կնպաստի ընդհանուր բյուջեի շրջանակների ընդլայնմանը և ծրագրի իրականացմանը, ինչպես նաև կմեծացնի մշակված սոցիալական ձեռնարկատիրական նախաձեռնություններին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։

 

Բովանդակությունն ու այստեղ արտահայտված տեսակետները կարող են չհամընկնել Եվրոխորհրդի տեսակետների հետ