more about activity

ՄԿ
(Ավստրիա)

տես ավելին


Տեղեկություն

ԿԱԶԱ
(Շվեյցարիա)

տես ավելին

ԱԱՊ
(Հայաստան)

տես ավելին
 

ՄՈՒՈՒԵՄԿ - Միջմշակութային Ուսումնասիրությունների, Ուսուցման և Երկխոսության Միջազգային ԿենտրոնՄիջմշակութային Ուսումնասիրությունների, Ուսուցման և Երկխոսության Միջազգային Կենտրոնի Մասին

ՄՈՒՈՒԵՄԿ-ը 2004 թ․ Հայաստանում գրանցված հասարակական կազմակերպություն է։ Կազմակերպության միջամտության ռազմավարական նպատակներն են միջազգային երկխոսության և խաղաղության մշակույթի խթանումը և զարգացումը, երիտասարդների անձնական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրագործումը և քաղաքային և գյուղական կարիքավոր համայնքների զարգացման ու կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Ստեղծման օրվանից այն իրականացրել է ավելի քան 200 ծրագիր և՛ տեղական, և՛ միջազգային մակարդակներում, ուղղված նաև համայնքային մոբիլիզացմանը, գյուղական շրջանների, համայնքային կենտրոնների և սոցիալական ձեռնարկատիրությունների զարգացմանը։ -ՄՈՒՈՒԵՄԿ-ն աջակցում է ոչ բարեկեցիկ տարածաշրջանների այն հասարակական կազմակերպություններին, որոնք բախվում են սահմանափակումների ֆինանսավորման և կարողությունների զարգացման մասով։ Այժմ կազմակերպությունն ունի գործընկեր ՔՀԿ-երի լայն ցանց և սերտորեն համագործակցում է Հայաստանում գործող տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ։ ՄՈՒՈՒԵՄԿ-ը նաև կրթական գործիքի զարգացման ոլորտում մասնագիտացված կազմակերպություն է, որը նպատակադրել է իր փորձով աջակցել սոցիալական ձեռնարկատիրության ուսուցման ուղղությամբ նոր և նորարարական վերապատրաստման դասընթացի մշակմանը։

 

Բովանդակությունն ու այստեղ արտահայտված տեսակետները կարող են չհամընկնել Եվրոխորհրդի տեսակետների հետ