more about activity

ՄԿ
(Ավստրիա)

տես ավելին

ՄՈՒՈՒԵՄԿ
(Հայաստան)

տես ավելին


Տեղեկություն

ԱԱՊ
(Հայաստան)

տես ավելին
 

ԿԱԶԱ - Շվեյցարական Հումանիտար ՀիմնադրամԿԱԶԱ - Շվեյցարական Հումանիտար Հիմնադրամի Մասին

Շվեյցարական հումանիտար հիմնադրամը շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որն իր գործունեությունն սկսել է 2001թ.-ին: Նրա հիմնական գործունեության ոլորտները հետևյալն են՝ մարդասիրություն, շինարարություն, կրթություն, գյուղատնտեսություն և տուրիզմ: KASA-ն բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել` հատուկ ուշադրություն դարձնելով կրթության, էլեկտրոնային ուսուցման, քաղաքացիական հասարակության ձևավորման և Հայաստանի կայուն զարգացման խնդիրներին: Այն նպատակաուղղված է նաև խրախուսելու տարբեր մասնակիցների, հնարավորություն տալ բարելավելու իրենց համայնքների վիճակը: 2014-ից սկսած՝ KASA-ն սոցիալական ձեռնարկատիրության դասընթաց է իրականացրել CSO-ի մասնակիցների և երիտասարդ փախստականների համար և պատրաստվում է շարունակել ու ընդլայնել իր SE զարգացման ծրագրերը՝ ներգրավելով Հայաստանյան ձեռնարկատերերին և սիրիացի փախստականներին: -KASA-ն Հայաստանում էլեկտրոնային ուսուցման ոլորտի առաջատար դերակատարներից մեկն է: Այն հսկայական փորձառություն ունի ինտերակտիվ, հետարքրքիր և ոգևորիչ առցանց ծրագրերի ստեղծման ասպարեզում:

 

Բովանդակությունն ու այստեղ արտահայտված տեսակետները կարող են չհամընկնել Եվրոխորհրդի տեսակետների հետ