more about activity

ՄԿ
(Ավստրիա)

տես ավելին

ՄՈՒՈՒԵՄԿ
(Հայաստան)

տես ավելին

ԿԱԶԱ
(Շվեյցարիա)

տես ավելին

ԱԱՊ
(Հայաստան)

տես ավելին
more about activity
Անուն Գործառույթ Կազմակերպություն
Ֆրանյո Ստեյներ Ծրագրի Գլխավոր Համակարգող Միջմշակութային Կենտրոն
Ավստրիա
Դանիելա Մուսնիգ Ծրագրի Կառավարում Միջմշակութային Կենտրոն
Ավստրիա
Նիկոլայ Սաուզունսկի Ֆինանսական Կառավարում Միջմշակութային Կենտրոն
Ավստրիա
Էվելին Հենիսչ Հաշվապահ Միջմշակութային Կենտրոն
Ավստրիա
Արեգ Թադեվոսյան Ծրագրի Համակարգող Միջմշակութային Ուսումնասիրությունների,
Ուսուցման և Երկխոսության Միջազգային Կենտրոն
Հայաստան
Թաթուլ Դավթյան Ծրագրի Կառավարում Միջմշակութային Ուսումնասիրությունների,
Ուսուցման և Երկխոսության Միջազգային Կենտրոն
Հայաստան
Սուրեն Մխիթարյան Ծրագրի Կառավարում Միջմշակութային Ուսումնասիրությունների,
Ուսուցման և Երկխոսության Միջազգային Կենտրոն
Հայաստան
Տաթևիկ Բաղդասարյան Ծրագրի Կառավարում ԿԱԶԱ - Շվեյցարական Հումանիտար Հիմնադրամ
Շվեյցարիա
Արմեն Ոսկրեսենսկիյ Ծրագրի Կառավարում ԱԱՊ - ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական Պալատ
Հայաստան